Kullanım Şartları

Web Sitesi webreklam90.blogspot.com adresindeki bloga erişerek, bu hizmet şartlarına tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmayı kabul edersiniz. Ayrıca geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu da kabul edersiniz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesindeki materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

Kullanım Lisansı

Web sitesinde bulunan bilgilerin ve/veya yazılımın (bundan böyle "materyal" olarak anılacaktır) bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu izin, bir kullanım lisansının yalnızca kendisi tarafından beyan edilen koşullarda verildiği anlamına gelir ve diğer lisansların devri ve/veya mülkiyet devri ile sonuçlanmaz. Bu lisans kapsamında, bundan sonra yazılı olan haklardan ve işlemlerden hiçbirini kullanamazsınız.

Sitede herhangi bir yazılımı derhal açmaya ve/veya tersine çevirmeye, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmaya veya materyalleri başka bir kişiye aktarmaya ve/veya materyalleri başka herhangi bir sunucuda "yansıtmaya" çalışmak. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz otomatik olarak sona erer ve sizin tarafınızdan herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri kullanma lisansının sona ermesi veya sona ermesi durumunda, elektronik veya basılı olarak sahip olduğunuz indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.

Feragatname

Bu web sitesindeki materyaller, bu web sitesinde belirtildiği gibi sağlanmaktadır. Zımni dahi olsa hiçbir türde garanti vermez ve zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi dahil olmak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. Ayrıca, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği veya bu tür materyaller veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir site ile ilgili herhangi bir başka şekilde hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz.

Sınırlamalar

Web sitesi veya tedarikçileri; Web sitesinde yer alan materyallerin kullanımı ve/veya kullanılmamasından ve/veya veri ve/veya kar kaybından ve/veya iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir zararın olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirilmiştir.

Materyallerin Doğruluğu

Web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. Web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak, materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmaz.

Bağlantılar

Blog sitemiz, bağlantılı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, site tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Değişiklikler

Web sitesi için bu hizmet şartlarını herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Bu web sitesini kullanarak, mevcut hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.

Geçerli Yasa

Bu şartlar ve bu şartlardan doğabilecek ihtilaflarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. kanunla belirlenir. Bu koşullar 10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.